Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Jak działamy? – Etapy realizowanych działań:

  1. Przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości przez pośrednika: zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości, wykonanie sesji fotograficznej, ustalenie ceny ofertowej i możliwej do uzyskania ceny transakcyjnej, dobór techniki sprzedaży dla konkretnej nieruchomości.
  2. Zawarcie umowy pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości: na wyłączność, na czas określony minimum 12 miesięcy – w zależności od rodzaju i stanu technicznego nieruchomości.

Dlaczego „wyłączność”? Prowadzenie współpracy na zasadzie powierzenia jednemu pośrednikowi poszukiwania klienta oraz przeprowadzenia transakcji przynosi wymierne korzyści obu stronom. Takie rozwiązanie jest dla agencji nieruchomości gwarancją, że dobrze wykonana przez nią praca zwieńczona sukcesem – transakcją zostanie jej wynagrodzona. Dzięki temu pracownicy w pełni angażują się w promocję nieruchomości, przeznaczają na ten cel większe środki, co zasadniczo wpływa na skuteczność i szybkie doprowadzenie to sprzedaży. Dla sprzedającego „wyłączność” to pełne odciążenie od zajmowania się sprzedażą i brak zamieszania, powstającego podczas konieczności komunikowania się z pracownikami kilku biur. Dla kupującego to możliwość zapoznania się z pełną ofertą już w biurze/korespondencyjnie (szczegóły lokalizacji, zdjęcia) oraz brak chaosu tworzącego się, kiedy wielu pośredników niezależnie podaje, np. różne ceny konkretnej nieruchomości.

Prowizja pośrednika jest określana indywidualnie po wstępnej weryfikacji nieruchomości i określona jest jako % liczony od wartości transakcyjnej lub zryczałtowana opłata wyrażona w ustalonej kwocie. Wynagrodzenie jest wymagane dopiero po zawarciu przez Strony umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, przy jednoczesnym potwierdzeniu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego.

  1. Sporządzenie profesjonalnego opisu nieruchomości oraz wykonanie oprawy graficznej. Umieszczenie oferty na stronie internetowej biura www.nieruchomosci.ncnk.pl oraz na najważniejszych portalach nieruchomościowych m.in. www.nieruchomosci-online.pl, ww.otodom.pl. Ponadto, wymiana ofert z biurami współpracującymi za pośrednictwem programu do obsługi biur nieruchomości BIUROWIN.
  2. Dokonywanie prezentacji nieruchomości osobom zainteresowanym, udział w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, pomoc przy realizacji formalności po transakcji oraz w czasie trwania umowy (np. wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego, pomoc w przepisaniu umów z dostarczycielami mediów).

Udział w zawarciu umowy przedwstępnej w formie cywilno-prawnej, kompletowanie niezbędnych dokumentów do zawarcia transakcji w kancelarii notarialnej.